Hesteassisteret Psykoterapi, Rideterapi og Hippoterapi

Hesteassisteret psykoterapi, Ride og Hippoterapi er en terapiform der bygger på samspil mellem menneske og dyr, hvor øvelsesarbejdet og samværet med hesten eller ponyen, samt terapeutens guidelines og samtaleterapi indgår som et hele.

Hesteassisteret psykoterapi, Ride og Hippoterapi bygge på special kompenserende pædagogik, terapi og træning i samarbejde med en kropsbalanceret psykoterapeutisk tilgang til det hele menneske.

Målet med Hesteassisteret psykoterapi, Ride og Hippoterapi er ikke nødvendigvis at ride, men at bruge samværet med dyrene til at træne og udvikle kognitive, sociale, emotionelle og motoriske færdigheder samt opøve strategier for en bedre funktioneret hverdag.

Hestene og ponyerne er special trænede, med hestevelfærd, tillid mellem hest og menneske i højældet samt arbejder vi uden tvangsmidler.

Hesteassisteret psykoterapi, Ride og Hippoterapi er et psykoterapeutisk special pædagogisk terapi forløb ofte i samråd med familien og klienten selv samt evt. pædagoger og lærer.

Et Hesteassisteret psykoterapi, Ride og Hippoterapi forløb er individuelt og bliver tilrettelagt med focus på den enkeltes situation, ønsker og muligheder.

Forløb:

Børn:

Der er mulighed for både enkelt og hold undervisning for børn sådan, at det sociale samspil med andre bliver styrket i arbejdet med heste og ponyer, når tid er.

Et Hesteassisteret psykoterapi, Ride og Hippoterapi forløb på hold starter dog altid med ene sessioner i forløb af 4 til 6 gange og først derefter kan et holdforløb opstartes.

Voksne og unge:

Vi tilbyder enesessioner i forløb af 4 til 6 gange, som kan forlænges efter behov.

Målgruppen for Hesteassisteret psykoterapi, Ride og Hippoterapi er mangfoldig og udvikler sig konstant i takt med at vores samfund ændre sig, både børn, unge og voksne med flg. problematikker har erfaringsmæssigt stor glæde og gavn af Hesteassisteret psykoterapi, Ride og Hippoterapi

Problematikker som fx. adhd, autisme, asberger, add

Indlæringsvanskeligheder

Sociale ubalancer

PTSD

Motorik og balance problematikker

Selvværd og selvtillids problematikker

Angst

Depressioner

Sociale fobier

Spiseforstyrrelser

Blinde og svagt seende

Hørehæmmede

Traumer

Misbrugsproblematikker

og meget mere

På Vestsjællands Rideskole og Rideterapi bruger vi kun AVHTT®Certificeret Hesteassisterede Psykoterapeuter og  AVHTT®Rideterapeuter, der alle også har både voksen og børne pædagogisk uddannelse og mange års erfaring inden for området –

Alle hesteassisterede psykoterapeuter og rideterapeuter er tilmeldt DAKOBE og der i gennem erhvervsansvarsforsikret.

For at kunne kalde sig AVHTT® Certificeret hesteassisteret psykoterapeut og AVHTT®  Rideterapeut skal du have henholdsvis 395 lektioner /798 lektioner fagrelateret uddannelse på AVHTT®uddannelser