Rideterapi

Rideterapi  en terapiform der bygger på samspil mellem menneske og dyr, hvor øvelsesarbejdet og samværet med hesten eller ponyen, samt terapeutens guidelines og samtaleterapi indgår som et hele.

Rideterapi bygge på special kompenserende pædagogik, terapi og træning i samarbejde med en kropsbalanceret psykoterapeutisk tilgang til det hele menneske.

Målet med rideterapi er ikke nødvendigvis at ride, men at bruge samværet med dyrene til at træne og udvikle kognitive, sociale, emotionelle og motoriske færdigheder samt opøve strategier for en bedre funktioneret hverdag.

Hestene og ponyerne er special trænede, med hestevelfærd, tillid mellem hest og menneske i fokus samt arbejder vi uden tvangsmidler.

Rideterapi er et psykoterapeutisk special pædagogisk skærpet terapi forløb ofte i samråd med familien og klienten selv samt evt. pædagoger og lærer.

Et rideterapi forløb er individuelt og bliver tilrettelagt med fokus på den enkeltes situation, ønsker og muligheder.

Børn mellem 3 og 12 år

Der er mulighed for både enkelt og hold undervisning for børn sådan, at det sociale samspil med andre bliver styrket i arbejdet med heste og ponyer, når tid er, se mere under pædagogisk skærmet rytterskole

Vores mål, når børn går til rideterapi ,er at arbejde frem mod deltagelse på et pædagogisk skærmet rytterskole hold

Deltagelse på et pædagogisk skærmet rytterskole hold, starter ofte med ene sessioner i forløb af 4 til 6 gange og først derefter kan et holdforløb opstartes.

Voksne og unge

Vi tilbyder enesessioner i forløb af 4 til 6 gange, som kan forlænges efter behov, som ofte er der en uge mellem hver session, men det er muligt at tilrettelægge rideterapien så det passer med klientens individuelle behov.

Målgruppe

Målgruppen for rideterapi  er mangfoldig og udvikler sig konstant i takt med at vores samfund ændre sig, både børn, unge og voksne med flg. udfordringer vil have glæde af rideterapi og senere et pædagogisk skærmet rytterskole hold.

Problematikker som fx Adhd, autisme, Asperger, Add

Indlæringsvanskeligheder

Sociale ubalancer

PTSD

Motorik og balance problematikker

Selvværd og selvtillids problematikker

Angst

Sociale fobier

Spiseforstyrrelser

Blinde og svagt seende

Hørehæmmede

Traumer

og meget mere

Underviser

På Vestsjællands Rideskole og Rideterapi bruger vi kun AVHTT®Certificeret Hesteassisterede Psykoterapeuter og AVHTT®Rideterapeuter, der alle også har både voksen og børne pædagogisk uddannelse og mange års erfaring inden for området –

Alle hesteassisterede psykoterapeuter og rideterapeuter er tilmeldt DAKOBE og der i gennem erhvervsansvarsforsikret.

For at kunne kalde sig AVHTT®Certificeret hesteassisteret psykoterapeut og AVHTT®Rideterapeut skal du have henholdsvis 395 lektioner /798 lektioner fagrelateret uddannelse på AVHTT®uddannelser

Økonomi

Rideterapi og pædagogisk ridning er skærmet pædagogisk fritidstilbud og du kan søge økonomisk dækning af merudgiften via § 41 for børn og § 100 for voksne eller I kan vælge selv at betale.

Scroll to Top