Hvad kan rideterapi gøre for, at mit barn kommer til at læse og regne bedre

Det er vel egentlig talt et spørgsmål, der er meget naturligt, men også dækker over mange andre relaterede spørgsmål, når forældre skal tage stilling til om deres barn skal gå til rideterapi eller et andet fritidstilbud.

Det er en almindelige opfattelse at børn, der har udfordringer i livet, har godt af at dyrke sport og ofte har barnet forsøgt sig med hold og/eller kontaktsport på flere planer og har efter kort tid konstateret, at det ikke lige var sagen.

Det er der ikke noget forkert i, barnet er måske bare ikke lige klar til at blive konfronteret med et helt hold og en hel del fælles beskeder, for det kræver træning, nøjagtig som i skolen eller institutionen. Dette kan sagtens kobles til barnets måske lidt problematiske skolegang eller daglig dag i børnehaven, for det er nøjagtig det samme der sker – holdet eller klassen skal fungerer sammen og kunne modtaget fælles beskeder, der er i dag sjældent plads til den individuelle tilgang eller undervisning.

Allerede her håber jeg at I kan se en sammenhængen og har fået lyst til at læse videre.

Når jeg anbefaler rideterapi til børn i ovenstående situationer så er det netop for at styrke barnet i den læring det er at kunne være sig selv og sig selv bevidst i et fælles rum.

Rideterapi er ikke en fast terapi form, men en individuel tilrettelagt mulighed for at opøve hverdags færdigheder i et positivt og anderledes læringmiljø.

Og hvad er hverdags færdigheder så. Jo, første og fremmest er det kompetencer der gør at vi fungerer og har det godt sammen med andre mennesker, her under ligger samarbejde, empati, lytning, tålmodighed, at kunne sige til og fra og blive hørt osv. dernæst er det selvfølgelig de færdigheder, der gør at man som skoleelev får noget ud af sin skolegang, er motiveret til læring og er i stand til at aktivere sin hukommelse.

Som forældre kender man godt situationerne, hvor netop disse hverdags færdigheder eller mangel på samme hos en eller flere af medlemmerne, fylder uendelige meget for hele familiens kommunikation og daglige velvære.

Og hvordan kan en hest eller pony så hjælpe

Egentlig er det jo ikke hesten i sig selv der hjælper, men samspillet mellem barn og hest eller barn og pony, der klart er det optimale og derved den optimale hjælp.

Allerede når barnet ankommer starter kompetence optimeringen:

Vi strigler ikke bare for at ordne hesten eller ponyen inden ridning, nej vi strigler for at forstærke kommunikationen, at strigle giver bl.a. mulighed for at støtte empati, nonverbal lytning, berøring og tålmodighed og at vente.

– at strigle er en rutine, så for børn der skal have deres daglig sat i system om det er hjemme, i institution eller på skolen er optimering og håndtering og brug af rutiner vigtig.

Når barnet sidder på hesten vil hestens og ponyens varm og rytme forplante sig til barnet og balancen vil indfinde sig. Nogle børn skal mærke balancen for at kunne genkende og genfinde den og i visse tilfælde er det en helt ny oplevelse at mærke sin krop i balancen – hvor lang tid det tager er individuelt og må aldrig forceres.

En krop i ubalance er en hæmsko, om det er i leg, indlæring, stille tid osv. en ubalanceret krop er i uro og en urolig krop hænger sammen med en urolig sjæl – Det er næsten umuligt, at forlange at et barn i uro skal sidde stille, tie stille osv. under en læringssituation.

Når barnet ubevidst mærke roen vil genkendelsen være midlet til at nå målet i en læringssituation og en ubalanceret og urolig indlæring med huller pga. af uopmærksomhed vil på sigt ændre sig til en balanceret og rolig indlæring, hvor der er plads til refleksion over det indlært og dermed også at kunne definere de huller der naturligt opstår pga. barnets indlærings sekvens.

Hullerne vil dog kunne defineres og dermed fyldes med vigtigt læring i et tempi, der langt overstiger forventningen, i forhold til et barn i uro.

Samtidig med at balancen indøves optimeres evnen til at samarbejde, jo bedre barnet bliver til at samarbejde med ponyen om de opgaver (gå frem, skridt, trav osv. ) som de skal løs sammen, jo bedre bliver barnet til at nå et mål gennem at kommunikere, udvise tålmodighed, give korrekte beskeder osv.

Alt dette er nøjagtig de samme kompetencer som barnet bruger i sin dagligt og som ofte går galt, med et ikke forstået barn til følge, for hvordan skal barnet forstå, hvad der sker når kommunikationen går galt, hvis ikke barnet kender den optimale kommunikation, hvor afsender naturligt afstemmer kommunikationen til modtageren, som en helt naturlig proces.

Sagt på dansk – du skal fortæller ponyen, hvad den skal på en måde så den forstår dig og det er dit ansvar at den forstår, hvad du mener

Ofte vil børns støjniveau været højt, et ubalanceret barns støjniveau får en ekstra tand, ofte giver det barnet en fornemmelse af tryghed, nøjagtig som når vi sætter musik på for at skabe ro i en stresset situation.

Barnets stress måles forskellige i de forskellige situationer, som rideterapeut er ponyen eller hesten måleinstrumentet – Ponyen vil reagerer ved at trække sig, lukke ned og afvente at stress niveauet falder, før en kommunikation er mulig, det er hesten og ponyens natur at trække sig fra stressede situationer og barnet vil ganske naturlig tage denne afstandtagen til stress til sig. I praksis betyder det af barnet vil blive i stand til at genkende stress situationer fra ikke stressede situation og tage et bevidst valg.

På samme måde ser vi mange andre problematiske scenarier i barnets hverdag ændre sig og dermed give plads til udvikling.

Vigtigst er tid og ro til refleksion samt forståelse og indlevelse.

Jo tidligere barnet bliver introduceret til Rideterapi jo bedre, men dermed ikke sagt at ældre børn, unge teenagere og voksne ikke kan have glæde af rideterapi, det er dog ofte en mere bevidst handling og et tilvalg der skal introduceres. Ofte ligger der desværre en del indlært usikkerhed der udmønter sig på forskellig vis og som først skal overvindes.

Mange har mødt ”systemet” og har utrolig svært ved at vise tillid til nye både mennesker og tiltag inden for det pædagogiske spektre, men også her er hesten eller ponyen isbryderen, der på en helt fantastisk og forunderlig vis kan tø den mest hardcore og afvisende person op ved sin blotte tilstedeværelse.

For os der har være omkring heste i mange år er dette ikke et særsyn, men helt naturligt og noget der sker dagligt, at se sine hestes evner brugt, til at gøre verden til et bedre sted for mennesker, der har brug for at blive forstået på deres egne præmisser, inden for deres egen livsopfattelse. At se dem blomstre og indtage verden uden om, som en naturlig følge af deres terapeutisk forløb er fantastisk og bør opleves af mange flere.

Rideterapeut Jette Skovgaard Laubacher

 

copyright Rideterapeut Skolen 2014

Scroll to Top