Pædagogisk Skærmet ene-undervisning

Vi kan tilbyde børn, unge og voksne at gå på pædagogisk skærmet rytterskole og modtage ene undervisning, som kan være en god start enten til at komme på et hold eller fordi du har brug for at få undervisning alene.

For mange børn kan det at skulle starte på et hold, være en stor mundfuld, også selv om holdet er lille, derfor tilbyder vi ene-undervisning forløb af 4 eller 6 lektioner, som en fornuftig opstart til hold.

For andre både børn, unge og voksne kan ene lektioner, som et mere permanent forløb, være netop det, der skal til for at få mulighed for at gå til et fritidstilbud på lige fod med andre.

I pædagogisk skærmet ridning indgår øvelser, der motiverer til kontakt med ponyen, som tilsvarende giver en følelsesmæssig feedback og derved styrker elevens tillid og nærvær til hesten eller ponyen.

Når kontakten mellem elev og pony er etableret, arbejder vi intuitivt, med fokus på bl.a. zonen for nærmeste udvikling og en neuropædagogisk tilgang gennem øvelser med ponyen som det pædagogiske virkemiddel, der er medvirkende til at opøve kompetencer og værktøj til brug i elevens dagligdag.

Som udgangspunkt er pædagogisk skærmet hold lektioner af 45 til 60 minutters varighed, der indeholder faste rutiner, der starter i stalden med strigling af pony, opsadling, ridning eller jordarbejde og med afslutning i stalden.

For hold vægtes det sociale element højt, vi opfordrer eleverne til at hjælpe hinanden, være samme om øvelserne osv. for at styrke sammenholdet og følelsen af samhørighed med både ponyer og andre børn

Deltagelse på et pædagogisk skærmet rytterskolehold, starter ofte med ene sessioner i forløb af 4 gange.

Pædagogisk skærmet rytterskole er et fritidstilbud, til børn, der gerne vil gå til ridningen, og har brug for pædagogiske tilgang til indlæring og et roligt og anerkendende pædagogisk miljø.

Egen pony må gerne deltage

Har du din egen pony er du velkommen til at medbringe den, forudsat at den er vaccineret og ansvarsforsikret, samt selvfølgelig sød og omgængelig.

Målgruppe

Målgruppen for Pædagogisk skærmet rytterskole ene og hold undervisning er mangfoldig og udvikler sig konstant i takt med at vores samfund ændrer sig. Børn med generelle indlæringsvanskeligheder, sociale, sansemotoriske, psykiske, fysiske/motoriske og følelsesmæssige udfordringer har særlig gavn af hesten og dens bevægelser. 

Elever med udfordringer som fx. Adhd, autisme, Asperger, Add

Har brug for at få styrket selvværd og selvtillids problematikker

Har angst, skolevægring, socialangst

Er stresset, ved CPTSD og traume

Begyndende spiseforstyrrelser

Er blinde eller svagt seende

Er hørehæmmede

Elever der har brug for mere tid og et pædagogisk læringmiljø for at kunne nyde en fritidsinteresse.

Sikkerhed

Alle elever skal bære en VG1 eller EN1384/2017 godkendt ride hjelm og bruge denne ved omgang med hestene. Det er en god ide at have et par ridestøvler eller gummistøvler med en lille hæl, der må ikke rides i gummisko eller støvler med snørebånd. Vi har ride hjelme til rådighed, hvis man ønsker at låne, men en godkendt og vel tilpasset cykelhjelm kan benyttes.

Vi anbefaler at eleven tegner en ulykkesforsikring

Stævner for sjov

Vi afholder små stævner, der er afpasset efter elevernes niveau, samt ridelejr og specielle træningsdage med fx. horsemannship, mounted games, ponygames, western ridning osv.

Vi stiller strigler til rådighed som skal benyttes når der skal strigles før og efter ridning.

Trækker

Det er som udgangspunkt forældre eller omsorgspersoner der trækker ponyen, hvis det skønnes nødvendigt.

Økonomi

Pædagogisk skærmet ridning – ene undervisning – kategoriseres som et skærmet pædagogisk fritidstilbud og du kan søge økonomisk dækning af merudgiften eller I kan vælge selv at betale.

Sikkerheds kursus

Obligatorisk sikkerheds kursus for både børn og forældre, afholdes hver den 1. lørdag i md. for nye forældre og altid ved 2 ridegang ved opstart efter sommerferien pris kr. 100.- per person inkl. kaffe/the samt saftevand

Scroll to Top