Privatlivspolitik

Privatlivs politik for hjemmesiderne:

www.staldmoellegaarden.dk

www.cfab.dk

www.naturalhealthcheck.dkeck.dk

www.vestsjaellandsrideterapi.dk

www.avhtt.dk

Dataansvarlig

Møllegården er dataansvarlig for behandlingen af de personoplysninger, som vi får adgang til af vores kunder, klienter og samarbejdspartnere i forbindelse med vores ydelser. Du finder vores kontaktoplysninger nedenfor.

Møllegården

Hulebækvej 7

CVR-nr.: 13318832

Hvis du har spørgsmål til behandlingen af dine personoplysninger, så kan du kontakte os via jette@laubacher.dk

Behandlingsaktiviteter – Personlige oplysninger

Besøg på hjemmeside

Når du besøger vores hjemmeside, så anvender vi cookies for at hjemmesiden kan fungere, hvilket du kan læse mere om i vores cookiepolitik.

Hjemmeside kommentar:

Vi gemmer disse typer af personlige data om dig hvis du har skrevet en kommentar på hjemmesiden eller i et forum tilknyttet hjemmesiden. (kun på udvalgte hjemmesider)

Kommentarer på webstedet, skrevet af besøgende, vi indsamler de data og også den besøgendes IP-adresse og browserens user agent string for at hjælpe med at opdage spam.

En anonymiseret streng som er oprettet ud fra din e-mailadresse (også kaldet et hash), kan leveres til Gravatar tjenesten for at se om du bruger denne. Gravatar tjenestens privatlivspolitik er tilgængelig her: https://automattic.com/privacy/. Efter godkendelse af din kommentar, vil dit profilbillede være synligt for offentligheden sammen med din kommentar

Kommunikation med potentielle kunder/klienter – e-mail og telefon kontakt samt kontakt formular

Vi gemmer disse typer af personlige data om dig, hvis du har henvendt dig til os enten på e-mail, telefon 60 70 11 67 eller gennem hjemmesidens kontakt formular med en forespørgsel.

Herigennem vil vi behandle dine personoplysninger, så vi kan indgå i en dialog med dig fx svare på spørgsmål om vores ydelser. Vi behandler kun den information, som du giver os i forbindelse med vores kommunikation.

Vi vil typisk behandle følgende almindelige oplysninger: navn, e-mail, telefonnummer.

Køb af ydelser, uddannelser, kurser, online kurser, fysiske vare

Vi har behov for at kommunikere med vores kunder/klienter, så vi sikrer os, at ydelsen leveres korrekt. Herigennem kan vi behandle oplysninger om navn, adresse, telefonnr. og e-mail, ydelser, særlige aftaler, betalingsinformationer og lignende.

Når ydelsen er leveret og eventuelle udestående er afsluttede, så vil vi umiddelbart herefter slette personoplysningerne. Dog med undtagelse af regnskabsmæssige personoplysninger, samt personoplysninger i journal navn, adresse, postnr. e-mail og telefonnr. (både fastnet og mobil hvis begge oplyses) og evt. betalings information ved. Ratebetaling.

Evt. kopi af diplom for det eller de kurser du har deltaget i, vil blive gemt i 5 år fra dato fra afsluttet kursus.

Kommunikation med kunder/klienter i et kundeforhold:

Vi sender e-mail med reminder 1 dag før ydelsen, uddannelsens og kursets / tilstedeværelses første dag, ugentlige aftale om pædagogisk rytterskole, Rideterapi, konsultationer, behandlinger osv. over sikkermail (terapeutbooking.dk)

Nyhedsbrev.:

Vi gemmer disse typer af personlige data om dig hvis du tilmelder dig nyhedsbrev.

Vi har et nyhedsbrev, som det er frivilligt at tilmelde sig – og du kan altid framelde dig dette igen.

Formålet med nyhedsbrevet er at sende de tilmeldte mails med ny information fra virksomheden, som kan omhandle nyt indhold på hjemmesiden, annoncering af vores ydelser.

Vi vil kun sende dig mails, hvis du har givet dit aktive samtykke til dette. Det kræver i første omgang, at du angiver din mailadresse, som vi efterfølgende sender en mail til, således at du kan bekræfte tilmeldingen. På denne måde, så sikrer vi, at du rent faktisk selv har tilmeldt dig nyhedsbrevet dvs. afgivet aktivt samtykke.

Vores hjemmel til at behandle dine personoplysninger (dvs. mailadressen) i forbindelse med nyhedsbrevet vil være databeskyttelsesforordningens artikel 6, stk. 1 litra a.

Vi vil behandle dine personoplysninger, så længe at du stadig er tilmeldt nyhedsbrevet. Ved afmeldelse af nyhedsbrevet, så stopper vi også med at sende dette til dig.

Ved framelding af nyhedsbrevet, så gemmer vi dit nu tidligere samtykke i 2 år efter, at det senest er anvendt pga. forældelseskrav jf. Forbrugerombudsmandens spamvejledning afsnit 11.3.

  • Navn og e-mail

Bogføring:

Vi skal gemme alle regnskabsbilag jf. bogføringsloven. Det betyder, at vi gemmer fakturaer og lignende bilag til brug for regnskabsføring. Heraf kan der fremgå almindelige personoplysninger som navn, adresse, vare og ydelsesbeskrivelse.

Vi opbevarer disse oplysninger i minimum 5 år efter at indeværende regnskabsår er afsluttet.

Behandlingsaktiviteter – Personfølsomme oplysninger

Køb, bestilling af naturmedicinsk sundhedstest med varianter, konsultationer, sessioner og behandlinger

Vi gemmer disse typer af følsomme personlige data om dig, hvis du har købt ydelser i form af behandling, terapi eller naturmedicinsk sundhedstest med varianter og har afgivet aktivt samtykke enten digitalt eller fysisk. Nedenstående oplysninger gemmes samme med personlige oplysninger som navn, adresse, telefon, e-mail krypteret i personlige journaler hos Terapeutbooking.dk

  • De af dig oplyste helbreds oplysninger (returark) bliver destrueret umiddelbart efter udarbejdelsen af naturmedicinsk sundhedstest med varianter
  • De af dig oplyste helbreds oplysninger der føres til journal gemmes i 5 år
  • Journal herunder evt. resultat af naturmedicinsk sundhedstest gemmes i 5 år
  • Skriftlig rådgivning og vejledning i forbindelse med ovenstående gemmes i 5 år

Har du IKKE afgiver aktivt samtykke, gemmer vi ikke dine følsomme personlige data, og kan ikke gennemføre ydelser i form af behandling, hvor der stilles krav om journalføring eller naturmedicinsk sundhedstest.

Hvad bruger vi de indsamlede oplysninger til

Vi bruger ovenstående data til at give dig bedst mulig hjælp og rådgivning i forbindelser med forespørgsler, ydelser, konsultation, behandling, naturmedicinsk sundhedstest med varianter uddannelse og kurser, sende nyhedsbreve med tilbud, kurser, artikler, evt.: vigtig information fra virksomheden og til administration af dit kundeforhold til os. Du kan til enhver tid trække dit samtykke tilbage.

Databehandler

Få kan klare alt selv, og det samme gælder os. Vi har derfor samarbejdspartnere, samt benytter os af leverandører, hvoraf nogle kan være databehandler.

Eksterne leverandører kan eksempelvis levere systemer til at organisere vores arbejde, services, rådgivning, IT-hosting eller markedsføring.

Terapeutbooking.dk – booking og journal

Mailchimp.com, mailpoet – nyhedsbrev

Economic.dk – revisor – regnskab

Shipmondo.com – pakkepost

Simply.com – host udbyder

Sygeforsikringen.dk og sundhedsforsikringer

pensopay.dk – betalingsplatform

trustpilot – kundetilfredshed

Det er vores ansvar at sikre, at dine personoplysninger behandles ordentligt. Derfor stiller vi høje krav til vores samarbejdspartnere, og vores partnere skal garantere, at dine personoplysninger er beskyttet.

Vi indgår derfor aftaler herom med virksomheder (databehandler), der håndterer personoplysninger på vores vegne for at højne sikkerheden af dine personoplysninger.

Videregivelse af personoplysninger

Vi videregiver ikke dine personoplysninger til tredjemand.

Profilering og automatiserede afgørelser

Vi foretager ikke profilering eller automatiserede afgørelser.

Tredjelandeoverførsler

Vi benytter som udgangspunkt databehandler i EU/EØS, eller som opbevarer data i EU/EØS.

I nogle tilfælde er dette ikke muligt, og her kan der benyttes databehandler udenfor EU/EØS, hvis disse kan give dine personoplysninger en passende beskyttelse.

Behandlingssikkerhed

Vi holder behandlingen af personoplysninger sikker ved at have indført passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger.

Vi har lavet risikovurderinger af vores behandling af personoplysninger, og har herefter indført passende tekniske og organisatoriske foranstaltninger for at øge behandlingssikkerheden.

En af vores vigtigste foranstaltninger er at holde vores medarbejdere opdaterede om GDPR via løbende awareness træning, GDPR-kursus, samt ved at gennemgå vores GDPR-procedurer med medarbejderne.

De registreredes rettigheder

Du har efter databeskyttelsesforordningen en række rettigheder i forhold til vores behandling af oplysninger om dig.

Hvis du vil gøre brug af dine rettigheder, skal du kontakte os, så vi kan hjælpe dig med dette.

Ret til at se oplysninger (indsigtsret)

Du har ret til at få indsigt i de oplysninger, som vi behandler om dig, samt en række yderligere oplysninger.

Ret til berigtigelse (rettelse)

Du har ret til at få urigtige oplysninger om dig selv rettet.

Ret til sletning

I særlige tilfælde har du ret til at få slettet oplysninger om dig, inden tidspunktet for vores almindelige generelle sletning indtræffer.

Ret til begrænsning af behandling

Du har i visse tilfælde ret til at få behandlingen af dine personoplysninger begrænset. Hvis du har ret til at få begrænset behandlingen, må vi fremover kun behandle oplysningerne – bortset fra opbevaring – med dit samtykke, eller med henblik på at retskrav kan fastlægges, gøres gældende eller forsvares, eller for at beskytte en person eller vigtige samfundsinteresser.

Ret til indsigelse

Du har i visse tilfælde ret til at gøre indsigelse mod vores ellers lovlige behandling af dine personoplysninger. Du kan også gøre indsigelse mod behandling af dine oplysninger til direkte markedsføring.

Ret til at transmittere oplysninger (dataportabilitet)

Hvor længe vi gemmer dine data

Hvis du skriver en kommentar, så bliver kommentarer og dens metadata bevaret på ubestemt tid. Dette er så vi kan genkende og godkende enhver opfølgende kommentar automatisk i stedet for at have dem i en moderations kø.

For brugere som opretter sig på vores websted (om nogen), gemmer vi også den personlige information de giver til deres brugerprofil. Alle brugere kan se, redigere, eller slette deres personlige information til enhver tid (med den undtagelse at de ikke kan ændre deres brugernavn). Webstedets administratorer kan også se og redigere den information.

kontakt formularen – data opbevares til kundeforhold er afsluttet.

Regnskabsmæssige data – opbevares i 5 år fra kundeforholdet er afsluttet

Journaler, regenerationsprogrammer osv. der indbefatter personfølsomme data opbevares krypteret minimum 5 år fra kundeforholdet er afsluttet

Hvilke rettigheder har du over dine data

Hvis du har en konto på dette websted, en journal eller har skrevet kommentarer, kan du bede om en eksporteret fil med de personlige data vi har liggende om dig, heriblandt alt data, du har givet os. Du kan også bede om, at vi sletter alle personlige data, vi har om dig. Dette indbefatter ikke nogen form for data, som vi er forpligtede til at gemme af administrative, lovmæssige eller sikkerhedsmæssige grunde.

Hvordan vi beskytter dine data

Alle mail sendt fra Møllegården på mailadresser: @staldmoellegaarden.dk, @cfab.dk, @avhtt.dk er krypteret med et ssl certifikat. Journal og naturmedicinsk sundhedstest retursvar sendes med sikker mail – kodet.

Faktura sendes gennem economic.dk

Alle indsamlede og af dig selv udleveret oplysninger se ovenfor udveksles med terapeutbooking (persondata og personfølsomme oplysninger) krypteret, e-conomic (personoplysninger) evt. mailchimp og mailpoet (navn og e-mail) (nyhedsbrev) Shipmondo (persondata) (for tilsendte pakker) simply.com, pensopay.dk (betalingsinformationer der ikke er tilgængelige møllegården) (betalingsprocedure der er krypteret)

Vi har godkendte databehandlingsaftaler med alle de IT-systemleverandører vi benytter. Alle opfylder GDPR-kravene pr. 25/5-2018.

Hvilke databrudsprocedurer vi har på plads.

Straks vi opdager eller bliver informeret om en fejl eller et databrud indrapporteres dette til vores databehandler, samt datatilsynet og vi stopper fejl eller databrud efter nærmer instruks fra databehandler eller datatilsynet.

Hvilke tredjeparter vi modtager data fra

Vi har ingen annoncører på hjemmesiden og modtager ingen data fra tredjeparter, bortset fra trustpilot, når du har ratet os.

Hvilke automatiserede beslutninger og/eller profilering vi foretager med brugerdata.

Ved online bestilling af tid til behandling bliver der udskrevet en bekr. på baggrund af dine indtastede oplysninger, du skal bekræfte samtykke og handelsbetingelser samt evt. betalingsid (krypteret pensopay)

Ved bestilling af kurser og online kurser (terapeutbooking.dk) bliver der udskrevet en bekr. på baggrund af dine indtastede oplysninger, du skal bekræfte samtykke og handelsbetingelser samt evt. betalingsid

Ved online bestilling af naturmedicinsk sundhedstest vil der blive udskrevet en faktura på baggrund af dine indtastede oplysninger (economic.dk) samt vil der blive udvekslet data med Shipmondo (shipmondo.com) for at kunne udfylde fragtlabel samt evt. betalingsid pensopay.dk

Samtykke

Vi indhenter dit samtykke til opbevaring af ovenstående data, både personlige og personfølsomme data. Dit samtykke er frivilligt og aktivt indikeret. Du kan til enhver tid (inden for 5 år) få indsigt i de oplysninger vi gemmer samt har du ret til at trække dit samtykke tilbage ved at henvende dig til os på Jette@laubacher.dk

Ret til indsigt i dine data:

Du har ret til at få indsigt i de data, som vi opbevarer om dig. Ret henvendelse til dataansvarlig Jette Skovgaard Laubacher ( jette@laubacher.dk)

Dataansvarlig Jette Skovgaard Laubacher er den eneste i virksomheden, der har adgang til ovenstående data. Ved spørgsmål er du velkommen til at kontakte Jette på Jette@laubacher.dk.

Klage til Datatilsynet

Du har ret til at indgive en klage til Datatilsynet, hvis du er utilfreds med den måde, vi behandler dine personoplysninger på. Du finder Datatilsynets kontaktoplysninger på www.datatilsynet.dk.

Nærværende persondatapolitik og samtykke ændres ensidigt af center for alternativ behandling v/kaj laubacher

Scroll to Top