Skolevægring

“Skolevægring”, “skolefobi”, “angst for at gå i skole”, ”problematisk og bekymrende skolefravær”. Beskriver, at et barn gennem en længere periode har haft markant skolefravær. Barnet eller den unge vil af forskellige årsager, der ikke har rod i sygdom eller pjæk, ikke afsted i skole om morgenen, og benytter sig af forskellige undskyldninger.

Hvad er skolevægring?

Definitionen på vægring er ”modvilligheden over at udføre en bestemt handling. Der er ikke en defineret diagnose på skolevægring, men betegnelsen skolevægring dækker over beskrivelsen, når et barn over længere tid ikke ønsker at tage i skole, og derved opnår stort fravær fra undervisningen.

Skolevægring som betegnelse er begrænset til aldersgruppen 5-18 år og omfavner deraf børn i skolealderen, men unge over 18 kan også have symptomer, der forårsager for meget fravær på deres ungdoms eller videregående uddannelse.

Højt eller situationspræget skolefravær er derfor ofte et tegn på mistrivsel hos barnet og den unge.

Hvorfor skolevægring?

Årsagerne til skolevægring er forskelligartede og kan blandt andet stamme fra faglige vanskeligheder, mobning eller et dårligt undervisningsmiljø. Sommetider skyldes skolevægring problemer der slet ingen relation har til selve skolegangen – Hændelser der kan være traumatiske for et barn eller et ungt menneske og igangsætte tanker og følelser, der kræver bearbejdelse.

Det kan også være bagvedliggende problematikker eller diagnoser, der kan være årsag til skolevægring:

 • socialkognitive diagnoser som ADHD og autismespektrumforstyrrelse,
 • påvirkning af stress (tilpasningsreaktion)
 • diagnosticeret med en depression
 • angst

 Angst og ængstelighed, ubehag, bekymring og katastrofetanker er dog ofte en indikator som munder ud i nedenstående.

 • Social angst
 • Separationsangst
 • Præstationsangst

I Danmark er der en stigning af elever med skolevægring. Dette er en stigning som forskningen anser som følge på de ændringer der er forekommet i kølvandet af klasse og undervisningsændringer, i det der er flere elever i klasserne end for bare få år siden, med højt støjniveau til følge, der undervises i mange timer, der er begrænset mulighed for at få ro og begrænsede ressourcer til sensitive og udsatte børn. Dette er altså vilkår, der sjældent lader sig ændre, men er medvirkende årsag til at nogle børn og unge har svært ved at komme afsted til skole og ungdomsuddannelser.

Relation til et barn med skolevægring

Det er hårdt og frustrerende at stå med et barn eller en ung, der de fleste morgener møder dig med vægring overfor skolen. Som forældre kan kampen om at få barnet i skole være både hård og opslidende.

Som forældre står I måske og tænker: ”Hvad gør vi forkert?”, ”Hvordan kan vi hjælpe vores barn?” Eller ”Hvorfor er det så svært? det er helt naturlig reaktion, at man som forældre ser ind i sig selv, men det er sjældent at hjælpen ligger i forældrerollen, for langt de fleste familier der er ramt af skolevægring, vil det være nødvendigt at modtage professionel hjælp.

Lider mit barn af skolevægring

Først og fremmest er det vigtigt at finde ud af hvad og hvilke udfordringer I som forældre står med, lider barnet af skolevægring eller er der andet, der skal tages højde for. Det kan være utrolig svært at tolke.

Barnet er ved skolevægring ofte fraværende flere dage.

 • Ved skolevægring starter symptomerne typisk med at ligne almene fysiske sygdomssymptomer som mavepine, hovedpine og kvalme – men eskalerer over tid og begynder at påvirke barnet psykisk i form af fx humørsvingninger eller nedstemthed.
 • Barnet oplever ved skolevægring stort følelsesmæssigt ubehag – det er måske ængsteligt, panisk eller nedslået.

Helt grundlæggende: Skolevægring er, når barnet ikke kan tage i skole –

Sådan hjælper du et barn med skolevægring – i hjemmet:

Skolevægring kan anses som barnets forsvarsmekanisme. Barnet gør, hvad det kan for at undgå at havne i situationer, hvor det ikke trives eller bliver overstimuleret. Barnet kæmper for sin egen trivsel her og nu, og er ikke selv opmærksom på at dét at undgå skolegang ikke er den bedste måde at sikre sin trivsel i det lange løb.

Det er derfor, som forælder vigtigt at udvise forståelse og anerkende barnets vanskeligheder uden at forstærke deres frygt. Desuden kan man som forælder støtte op om, at barnet trives i andre parametre af sit liv, fx ved at sørge for:

 • En normal døgnrytme
 • Sund og regelmæssig kost, der ikke giver fysisk ubehag
 • Frisk luft og bevægelse – fx en fritidsinteresse
 • Fysiske aftaler – gerne med elever fra klassen – hvis I kan se at det giver mening
 • Anerkendelse og støtte

Behandling

Det ville være skønt, hvis vi kunne klare skolevægring med en pille, det kan vi ikke, men vi kan guide, vejlede og coache barnet eller den unge, til en god skolestrategi.

De første tegn på skolevægring ses ofte i hjemmet, når det at komme afsted i skole bliver svært. Sker det hyppigt og er det tiltagende, vil det blive tilsvarende sværere for barnet og den unge at komme tilbage til skolen.

Skolevægring kan heldigvis afhjælpes, Tidlig indsats er vigtigt, her handler det ikke om alder, men om at gribe fat i os, ved den første mistanke om at barnets eller den unges fravær kunne være begyndende skolevægring.

Skolevægring er dog et komplekst fænomen og derfor tilpasses handleplanen den enkelte, familien og skolen, så processen er tryg og overskuelig for alle.

Hos Center for alternativ behandling har vi erfaring med at hjælpe børn og unge tilbage til en god stabil skolegang. Vi arbejder med baggrund i AVHTT®Psykoterapi en kropsorienteret, lærings og neuropædagogisk tilgang med rod i vores mere konventionelle uddannelser som fag- og folkeskolelærer og socialpædagog

Vores terapeuter har viden om og erfaring med skolevægring på flere planer og yder rådgivning til hhv. barnet, forældrene eller skolen.

Derudover kan vi tilbyde terapeutiske forløb der kan fastholde den gode skolegang og samarbejde med skole og kommunale instanser.

Vi ser barnet og den unge som en helhed dvs. at behandling ikke kun handler om coaching og vejledning, men i høj grad også om fysisk velvære, motion og positiv påvirkning.

Skolevægrings forløb

Første gang vi mødes kommer både barn eller den unge samme med sine forældre, vi tager en helt uforpligtende snak, der ofte vil handle om synlige udfordringer.

Vi forklarer lidt om vores indgang til behandling af skolevægring, hvad vores baggrund er for at kunne gøre en forskel samt det grundlæggende forløb.

Herefter forventningsafstemmer vi både med barnet, den unge og forældrene. Det ser vi som en vigtig del af den kommende behandlingsplan.

Vi tager samtidig en naturmedicinsk sundhedstest, regenerations programmet sendes på mail til forældrene og evt. den unge selv (det aftaler vi individuelt) og når vi mødes næste gang med barnet eller den unge snakker vi om, hvad testen viser samt hvorfor vi evt. anbefaler ændrede kost, vitaminer og mineraler.

Når kroppen er i balance, spændinger slipper og roen indfinder sig er det langt nemmere at håndterer psyken, derfor er den manuelle behandling vigtigt for forløbet og ofte en del af en session i forløbet.

Samtalen, kan ofte være svær men er nødvendig, at sidde og snakke med en terapeut, når man er barn eller ung er måske ikke det man glæder sig mest til og derfor bruger vi bevægelsen og fysisk aktivitet som indgang til en god og givende samtale.

Når det kommer til fysisk aktivitet, kan vi på center for alternativ behandling tilbyde forskellige muligheder som en del at en session i forløbet.

Rideterapeutisk forløb ser vi som et fantastisk givende tilbud, her bliver hele kroppen brugt og i tilgift er omgange med heste eller ponyer uden sidestykke for mental optimering.

Hvis fysisk aktivitet er svær, vil vi ofte tage snakkende og coachingen samtidig med at vi går tur med en hund eller vi kan sætte os i hønsegården,

Vigtigst er at vi får indarbejdet øvelser der styrker barnets eller den unges mentale sundhed, så vedkommende bliver sat i stand til at handle.

Vi bruger dyr aktivt i terapien, fordi dyr er de bedste terapeuter, har dit barn allergi vil vi selvfølgeig ikke anbefale dyr, det er ikke noget problem og en session vil indeholde øvelser og fysisk aktivitet osv. uden dyr.

Vi glemmer heller ikke forældre og søskende, der står i en lige så håbløs situation som barnet eller den unge. Det er vigtigt at hele familien er en del af behandlingen.

Forældre bliver inviteret til at deltage i det rideterapeutiske forløb, sådan at oplevelsen kan genopleves der hjemme og virke som en buffer.

Samtidig lægger vi vægt på at forældre er en aktiv del af forløbet, Vi holder, hvad vi kalder strategi møder, hvor det er forældrenes rolle der er i spil, vi vejleder og coacher så I kan støtte jeres barn eller den unges forløb.

Individuelle forløb

Vi anbefaler og arbejder med individuelle forløb, det betyder at vi fra start ikke kan sætte tid på, det betyder også at vi evaluerer løbende.

Tilbage efter skolevægring

Når barnet eller den unge skal tilbage i den normale skolerutine, skal det være trygt og roligt for både barn, den unge og forældrene, derfor tilbyder vi altid at tage med til et indkøringsmøde med skolen. Vi er med til at planlægge stimulering af barnets og den unges sociale behov- gennem aftaler gerne med klassekammerater så de sociale rammer er i en opbygningsfase inden i skole.

I vil som familie i samarbejde med vores terapeuter (Kaj eller Jette) og gerne skole udarbejde en handlingsplan. På den måde vil både I som forældre og barnet føle, at I er rustet med de rette værktøjer til at få succes med skolestarten.

Når det ikke lige går som planlagt

Og det sker at alle parametre kan være sat i spil, alt spiller, barnet, den unge, forældre og skole har en klar plan og er godt i gang, at I pludselig oplever at træde et par skridt tilbage, så er vi der til at samle op, det er helt naturligt og handler i bund og grund om forventninger, indfriede eller uindfriede.

Efterværn

Vi anbefaler at forsætte fx. rideterapeutisk forløb eller sessioner med længere intervaller i opstartsfasen.

Hvordan kommer vi i gang

Vi sidder klar ved telefonerne og tager gerne en snak om jeres muligheder for at få hjælp til et skolevægringsforløb for jeres barn eller unge menneske.

Scroll to Top