Rideterapeutisk forløb – børn og voksne

På Vestsjællands Rideskole og Rideterapi bruger vi kun AVHTT®Certificeret Hesteassisterede Psykoterapeuter og  AVHTT®Rideterapeuter, der alle også har både voksen og børne pædagogisk uddannelse og mange års erfaring inden for området –

Vi arbejder individuelt og med fokus på klientens specielle behov inden for det terapeutiske område.

Der er mulighed for at bestille forløb af 4 og 6 gange samt længere forløb med månedsbetaling

Alle klienter starter med at blive trukket, herefter tager vi longen i brug og først når klienten har en rimelig sikkerhed, er tryg og har balancen på plads kommer klienten til at ride og udfører øvelser på egen hånd.

Det er vores klare mål at det skal være sjovt og trygt at omgåes og ride, samtidig med at klienten tilegner sig nogle gode og fornuftige færdigheder, samt en god og stabil omgang med hestene på et niveau der afspejler, det terapeutiske arbejde. Derfor er hestene og ponyerne special trænet til at arbejde terapeutisk. 

Vi arbejder intuitivt, med fokus på zonen for nærmeste udvikling inden for den enkeltes kompetencer.

I tilgift er hestene det pædagogiske og terapeutiske virkemiddel, der åbner en helt ny og på mange måder ukendt verden, de er medvirkende til at opøve kompetencer og  værktøjer til brug i dagligdagen.

Rideterapi er altid individuelt afpasset den enkeltes behov.

Målgruppen for Hesteassisteret psykoterapi, Ride og Hippoterapi er mangfoldig og udvikler sig konstant i takt med at vores samfund ændre sig, både børn, unge og voksne med flg. problematikker har erfaringsmæssigt stor glæde og gavn af Hesteassisteret psykoterapi, Ride og Hippoterapi

Problematikker som fx. adhd, autisme, asperger, add

Indlæringsvanskeligheder

Sociale ubalancer

PTSD

Motorik og balance problematikker

Selvværd og selvtillids problematikker

Angst

Skolevægring

Depressioner

Socialangst

Spiseforstyrrelser

Blinde og svagt seende

Hørehæmmede

Traumer

Misbrugsproblematikker

og meget mere

Alle klienter skal have godkendt ride hjelm  og bruge denne ved omgang med hestene. Det er en god ide at have et par ridestøvler eller gummistøvler med en lille hæl, der må ikke rides i gummisko eller støvler med snørebånd. Vi har ride hjælme til rådighed, hvis man ønsker at låne.

Vi stiller strigler til rådighed som skal benyttes når der skal strigles før og efter ridning

Har du din egen hest er du velkommen til at medbringe den, forudsat at den er vacc. og ansvarsforsikret, samt selvfølgelig sød og omgængelig

Evt. trækker er incl. det er dog helt ok at have egen trækker/hjælper med, det kræver, at trækker/hjælper er fortrolig med heste eller har gennemført obligatorisk sikkerhedskursus