Rideterapeutisk forløb – børn, unge og voksne

Et rideterapeutisk forløb er individuelt tilrettelagt med fokus på klientens specielle behov inden for både det pædagogiske og terapeutiske område.

Rideterapi er et psykoterapeutisk behandlingsforløb med fokus på samspillet mellem rytter, hest eller pony og terapeut.

Det er vores klare mål at det skal være sjovt og trygt at omgås og ride heste og ponyer, samtidig med at klienten tilegner sig nogle gode og fornuftige færdigheder, samt en god og stabil omgang med hestene på et niveau der afspejler, det terapeutiske arbejde. Derfor er hestene og ponyerne special trænet til at arbejde terapeutisk. 

I rideterapi indgår øvelser, der motiverer til kontakt med hesten, som tilsvarende giver en følelsesmæssig feedback og derved styrker klientens tillid og nærvær til hesten eller ponyen.

Når kontakt mellem klient og hest eller pony er etableret, arbejder vi intuitivt, med fokus på bl.a. zonen for nærmeste udvikling, hesteassisteret kropsorienteret terapi og neuropædagogisk tilgang gennem øvelser med hesten eller ponyen som det pædagogiske og terapeutiske virkemiddel, der er medvirkende til at opøve kompetencer og værktøj til brug i klientens dagligdag.

De rideterapeutiske øvelser klienten møder er målrettet og fokuseret til klienten indenfor det kropsorienteret psykoterapeutiske område, hvor også vejrtrækning og neuropædagogisk terapiform indgår.

Som udgangspunkt er et rideterapeutisk forløb altid ene session af 60 minutters varighed, der indeholder faste rutiner, herunder opstart med strigling af hest eller pony, opsadling, enten ridning eller jordarbejde, afslutning.

Vi stiller strigler til rådighed som skal benyttes når der strigles før og efter ridning

Alle klienter starter med at arbejde fra jorden, når klienten er klar til ridning er det med trækker, herefter tager vi longen i brug og først når klienten har en rimelig sikkerhed, er tryg og har balancen på plads kommer klienten til at ride og udfører øvelser på egen hånd.

Målgruppe:

Målgruppen for rideterapi er mangfoldig og udvikler sig konstant i takt med at vores samfund ændrer sig. Børn, unge og voksne med generelle indlæringsvanskeligheder, sociale, sansemotoriske, psykiske, fysiske/motoriske og følelsesmæssige udfordringer har særlig gavn af et rideterapeutisk forløb.

Problematikker som fx. Adhd, autisme, Asperger, Add

PTSD

Selvværd og selvtillids problematikker

Angst

Skolevægring

Socialangst

Spiseforstyrrelser

Stress

Traumer

Depressioner

og meget mere

Sikkerhed:

Alle klienter skal bære en VG1 eller EN1384/2017 godkendt ride hjelm og bruge denne ved omgang med hestene. Det er en god ide at have et par ridestøvler eller gummistøvler med en lille hæl, der må ikke rides i gummisko eller støvler med snørebånd. Vi har ride hjelme til rådighed, hvis man ønsker at låne, men en godkendt og veltilpasset cykelhjelm kan benyttes. 

Vi anbefaler at klienten tegner en ulykkesforsikring

Forløb:

Et forløb starter altid med en prøvetime så du har mulighed for at få en fornemmelse af om rideterapi er noget for dig.

Der er derefter mulighed for at bestille forløb af 4 gange samt længere forløb med fast månedsbetaling.

Rideterapi og pædagogisk ridning er skærmet pædagogisk fritidstilbud og du kan søge økonomisk dækning af merudgiften via § 41 for børn og § 100 for voksne eller I kan vælge selv at betale.

Rideterapeutisk forløb med egen hest eller pony:

Har du din egen hest er du velkommen til at medbringe den, forudsat at den er vaccineret og ansvarsforsikret, samt selvfølgelig sød og omgængelig.

Trækker:

Evt. trækker er inkl. det er dog helt ok at have egen trækker/hjælper med, det kræver, at trækker/hjælper er fortrolig med heste eller har gennemført obligatorisk sikkerheds kursus

Scroll to Top