Indmeldelse og Betingelser

Betingelser

Når du tilmelder/indmelder dig på Vestsjællands Rytterskole og Rideterapi accepterer du følgende:

Er du under 18 år skal dine forældre eller værge tilmelde dig

Tilmelding – på telefon 60 70 11 67 eller email: info@staldmoellegaarden.dk

Du kan tilmelde dig til følgende:

Rytterskole –  Hold undervisning

Når du har tilmeldt dig selv eller dit barn til hold  hæfter du for minimum 1 måneds ridning samt 1 måneds udmeldelse varsel, der bliver opkrævet med første faktura som et depositum, også selv om du eller dit barn kun kommer en enkle gang. Hold undervisning betales på faktura månedsvis forud med 5 dages betalingsfrist.

For tilmeldte der ikke har betalte 1 måneds udmeldelses varsel, bliver beløbet opkrævet efter udmeldelse. (tilmeldt før januar 2023)

Pædagogisk skærmet rytterskole  – Hold undervisning

Når du har tilmeldt  dit barn til hold  hæfter du for minimum 1 måneds ridning samt 1 måneds udmeldelses varsel, der bliver opkrævet med første faktura som et depositum, også selv om du eller dit barn kun kommer en enkle gang. Hold undervisning afregnes på faktura månedsvis forud med 5 dages betalingsfrist.

Prøvetime på Pony Rytterskole  og pædagogisk skærmet rytterskole Hold undervisning – Bookes pr. telefon 60701167 –  Du kan booke op til 2 prøve timer – der skal betales forud for prøvetimen, du får ikke refunderet prøvetimeprisen ved efterfølgende tilmelding eller hvis du ikke møder op til aftalen. Du modtager faktura, der skal være betalt inden prøvetimen

Pædagogisk skærmet rytterskole – Ene-undervisning – betaling pr. gang eller forløb af 4 undervisningslektioner

1. gang bookes på hjemmeside eller telefon og afregnes pr. faktura umiddelbart efter booking og tilmelding. Efterfølgende forløb af 4 gange aftales efter 1. rytterskole gang og afregnes pr. faktura med 5 dages betalingsfrist.

 Både 1. gang og efterfølgende forløb betales forud og kan ikke refunderes, 

Pædagogisk skærmet rytterskole – månedsbetaling – ene-undervisning :  afregnes månedsvis forud pr. faktura med 5 dages betalingsfrist

Når du har tilmeldt dig selv eller dit barn til pædagogisk skærmet rytterskole – permanent – ene-undervisning med månedsbetaling  hæfter du for minimum 1 måneds ridning samt 1 måneds udmeldelse varsel, der bliver opkrævet med første faktura som et depositum, også selv om du eller dit barn kun kommer en enkle gang. Afregnes månedsvis forud med 5 dages betalingsfrist

Rideterapeutisk forløb – Rideterapi – ene sessioner

1. gang bookes på hjemmeside eller telefon og afregnes pr. faktura umiddelbart efter booking og tilmelding. Efterfølgende forløb af 4 gange aftales efter 1. rytterskole gang og afregnes pr. faktura med 5 dages betalingsfrist.

Rideterapeutisk forløb – Rideterapi – ene sessioner

Når du har tilmeldt dig selv eller dit barn til rideterapi – månedsbetaling- ene-session hæfter du for minimum 1 måneds rideterapi samt 1 måneds udmeldelse varsel, der bliver opkrævet med første faktura som et depositum, også selv om du eller dit barn kun kommer en enkle gang. Afregnes månedsvis forud med 5 dages betalingsfrist

Eneundervisning, drop-in:  book tid i kalenderen og du modtager en faktura med 5 dages betalingsfrist.

Kan ikke refunderes, men kan overdrages til anden person. inden for 2 år fra købsdato

Kurser og Ridelejr: online booking

Betales forud og kan ikke refunderes, men kan overdrages til anden person.

Betaling: 

Betaling sker på tilsendt faktura

For holdundervisning samt forløb med månedsbetaling, betales månedsvis forud med betalingsfrist på 5 dage.

For ene undervisning betales en pr. gang eller månedsvis forud med betalingsfrist på 5 dage.

Gældende Prisliste

Manglende betaling: 

Skulle du mod forventning ikke betale din faktura modtager du en rykker med et rykkergebyr på kr. 100.00 samt den til enhver tid gældende rente – du kan modtage 3 rykkere med minimum 10 dages mellemrum, hvorefter vi sender kravet til inkasso.

Udmeldelse: 

Ønsker du at udmelde dig eller dit barn fra hold skal dette gøres på email: info@staldmoellegaarden.dk

For undervisning på rytterskole hold og pædagogisk skærmet rytterskole hold og ene-undervisning med månedsbetaling gælder at- udmelding skal ske skriftligt senest den sidste hverdag i måneden, med en måneds varsel – altså løbende måned + 1 måned

For  rideterapeutisk forløb  gælder at – udmelding kan ske fra dag til dag når evt. ubetalte faktura er betalt.

Rideskole reglement:

Du forpligter dig til at følge Rideskole reglement på Stald Møllegården Heste og Ridecenter, dem kan du læse her

Ansvar: 

Alt ophold på Stald Møllegården Heste og Ridecenter foregår på eget ansvar.

Forsikring: 

Vi anbefaler at du/dit barn har en gyldig ulykkesforsikring. Vi er selvfølgelig som erhvervsdrivende ansvars forsikret for skader, som vi kan gøres ansvarlige for.

Scroll to Top