Betingelser

Når du tilmelder/indmelder dig på Vestsjællands Rideskole og Rideterapi accepterer du følgende:

Er du under 18 år skal dine forældre tilmelde dig

Når du har tilmeldt dig eller dit barn til rideundervisning eller rideterapi på indmeldelses blanketten hæfter du for minimum 1 måneds ridning samt 1 måned udmeldelse varsel, også selv om du kun kommer en enkle gang.

Det er derfor vi tilbyder at I kan komme på besøg og efterfølgende booke prøvetime.

Prøvetime: 

Du kan booke 2 prøve timer og de ligger altid i slutningen af måneden – prøvetime skal betales kontakt eller forud til mobilpay 60 70 11 67 eller konto 5491 17 09 840 og du får ikke refunderet prøvetimeprisen ved efterfølgende tilmelding.

Betaling: 

Betaling sker på tilsendt faktura:

For hold undervisning betales månedsvis forud med betalingsfrist den 5 i efterfølgende måned

For ene undervisning betales månedsvis bagud med betalingfrist på 8 dage

Faktura bliver sendt  på din e-mail.

Du modtager en faktura sidste hverdag i måneden

Gældende Prisliste

Manglende betaling: 

Skulle du mod forventning ikke betale din faktura modtager du en rykker med et rykker gebyr på Kr. 100.00 samt den til enhver tid gældende rente – du kan modtage 3 rykkere med 10 dages mellemrum, hvor efter vi sender kravet til inkasso.

Modtager vi ikke betaling inden den sidste dag i den omhandlende og aktuelle måned, tager vi det som en udmeldelse og du modtager faktura på udmeldelse.  (faktura på 1 måneds varsel) oven i det du i forvejen skylder.

Udmeldelse: 

Ønsker du at udmelde dig eller dit barn, skal dette gøres på udmeldelses blanketten

For undervisning på hold gælder at-  udmelding skal ske skriftligt senest den sidste hverdag i måneden, med en måneds varsel –

For ene undervisning gælder at – udmelding kan ske fra dag til dag når evt. ubetalte faktura er betalt.

 

Rideskole reglement:

Du forpligter dig til at følge Rideskole reglement på Stald Møllegården Heste og Ridecenter, dem kan du læse her

Ansvar: 

Alt ophold på Stald Møllegården Heste og Ridecenter foregår på eget ansvar.

Forsikring: 

Vi anbefaler at du/dit barn har en gyldig ulykkesforsikring. Vi er selvfølgelig som erhvervsdrivende ansvars forsikret for skader, som vi kan gøres ansvarlige for.

Medlemskab af Klub Vestsjællands Rideskole og Rideterapi er obligatorisk.