Betingelser

Når du tilmelder/indmelder dig på Vestsjællands Rideskole og Rideterapi accepterer du følgende:

Er du under 18 år skal dine forældre eller værge tilmelde dig

Når du har tilmeldt dig eller dit barn til rideundervisning eller rideterapi på indmeldelses blanketten eller på email, hæfter du for minimum 1 måneds ridning samt 1 måned udmeldelse varsel, også selv om du kun kommer en enkle gang.

Det er derfor vi tilbyder at I kan komme på besøg og efterfølgende booke prøvetime.

Prøvetime: 

Du kan booke 2 prøve timer og de ligger altid i slutningen af måneden – prøvetime skal betales kontakt eller forud til mobilpay 60 70 11 67 eller konto 5491 17 09 840 og du får ikke refunderet prøvetimeprisen ved efterfølgende tilmelding.

Betaling: 

Betaling sker på tilsendt faktura:

For hold undervisning betales månedsvis forud med betalingsfrist den 5 i efterfølgende måned

For ene undervisning betales en pr. gang eller månedsvis forud

Faktura bliver sendt  på din e-mail.

Du modtager en faktura sidste hverdag i måneden

Gældende Prisliste

Manglende betaling: 

Skulle du mod forventning ikke betale din faktura modtager du en rykker med et rykker gebyr på Kr. 100.00 samt den til enhver tid gældende rente – du kan modtage 3 rykkere med 10 dages mellemrum, hvor efter vi sender kravet til inkasso.

Modtager vi ikke betaling inden den sidste dag i den omhandlende og aktuelle måned, tager vi det som en udmeldelse og du modtager faktura på udmeldelse.  (faktura på 1 måneds varsel) oven i det du i forvejen skylder.

Udmeldelse: 

Ønsker du at udmelde dig eller dit barn, skal dette gøres på udmeldelses blanketten

For undervisning på hold gælder at-  udmelding skal ske skriftligt senest den sidste hverdag i måneden, med en måneds varsel –

For ene undervisning gælder at – udmelding kan ske fra dag til dag når evt. ubetalte faktura er betalt.

Rideskole reglement:

Du forpligter dig til at følge Rideskole reglement på Stald Møllegården Heste og Ridecenter, dem kan du læse her

Ansvar: 

Alt ophold på Stald Møllegården Heste og Ridecenter foregår på eget ansvar.

Forsikring: 

Vi anbefaler at du/dit barn har en gyldig ulykkesforsikring. Vi er selvfølgelig som erhvervsdrivende ansvars forsikret for skader, som vi kan gøres ansvarlige for.

Medlemskab af Klub Vestsjællands Rideskole og Rideterapi er obligatorisk.