Betingelser

Betingelser

Når du tilmelder/indmelder dig på Vestsjællands Rideskole og Rideterapi accepterer du følgende:

Er du under 18 år skal dine forældre eller værge tilmelde dig

Tilmelding:

Du kan tilmelde dig på følgende måder:

Pony og Western – Hold undervisning: Udfyld tilmeldingsblanketten på hjemmesiden og afvent tilbagemelding mht. plads på hold.

Når du har tilmeldt dig eller dit barn til hold på indmeldelsesblanketten eller på e-mail, hæfter du for minimum 1 måneds ridning samt 1 måneds udmeldelse varsel, der bliver opkrævet med første faktura som et depositum, også selv om du eller dit barn kun kommer en enkle gang. 

Prøvetime på Pony Rideskole – Bookes på hjemmesiden på udvalgte dage efter besøg. Du kan booke op til 2 prøve timer – Skal bookes online og skal betales forud for prøvetimen, du får ikke refunderet prøvetimeprisen ved efterfølgende tilmelding eller hvis du ikke møder op til aftalen. Du kan betale online, ved faktura eller mobilepay 66762

Betales forud og kan ikke refunderes.

Rideterapeutisk Hold – Tilmelding kan kun ske efter aftale med Jette (hesteassisteret psykoterapeut) særlig tilmeldingsblanket tilsende efterfølgende.

Når du har tilmeldt dig eller dit barn til hold på den særlige indmeldelses blanket eller på e-mail, hæfter du for minimum 1 måneds ridning samt 1 måneds udmeldelse varsel, der bliver opkrævet med første faktura som et depositum, også selv om du eller dit barn kun kommer en enkle gang. 

Rideterapeutisk forløb af 4 til 6 gange: Bookes på hjemmeside ved køb af klippekort eller book tid og betal ved faktura eller mobilepay 66762 efter aftale

 Betales forud og kan ikke refunderes, men kan overdrages til anden person. inden for 2 år fra købsdato

Rideterapeutisk forløb med månedsbetaling for børn: Aftales individuelt og afregnes månedsvis forud

Eneundervisning, drop-in: Køb enkelt tid eller klippekort og book tid i kalenderen eller book tid og betal ved faktura eller over MobilePay 66762 efter aftale

Betales forud og kan ikke refunderes, men kan overdrages til anden person. inden for 2 år fra købsdato

Kurser og Ridelejr: online booking

Betales forud og kan ikke refunderes, men kan overdrages til anden person.

Betaling: 

Betaling sker på tilsendt faktura, ved booking på vores onlinebooking side eller kontant til mobilepay 66762

For holdundervisning betales månedsvis forud med betalingsfrist den 5 i måned

For ene undervisning betales en pr. gang, ved klippekort, kontant på MobilePay 66762 eller månedsvis forud

Gældende Prisliste

Manglende betaling: 

Skulle du mod forventning ikke betale din faktura modtager du en rykker med et rykkergebyr på kr. 100.00 samt den til enhver tid gældende rente – du kan modtage 3 rykkere med 10 dages mellemrum, hvor efter vi sender kravet til inkasso.

Modtager vi ikke betaling inden den sidste dag i den omhandlende og aktuelle måned, tager vi det som en udmeldelse og du modtager faktura på udmeldelse.  (faktura på 1 måneds varsel) oven i det du i forvejen skylder.

Udmeldelse: 

Ønsker du at udmelde dig eller dit barn fra hold skal dette gøres på udmeldelsesblanketten

For undervisning på hold gælder at- udmelding skal ske skriftligt senest den sidste hverdag i måneden, med en måneds varsel –

For ene undervisning gælder at – udmelding kan ske fra dag til dag når evt. ubetalte faktura er betalt.

Rideskole reglement:

Du forpligter dig til at følge Rideskole reglement på Stald Møllegården Heste og Ridecenter, dem kan du læse her

Ansvar: 

Alt ophold på Stald Møllegården Heste og Ridecenter foregår på eget ansvar.

Forsikring: 

Vi anbefaler at du/dit barn har en gyldig ulykkesforsikring. Vi er selvfølgelig som erhvervsdrivende ansvars forsikret for skader, som vi kan gøres ansvarlige for.