Pædagogisk Skærmet Rytterskole

I pædagogisk skærmet ridning indgår øvelser, der motiverer til kontakt med ponyen eller hesten, som tilsvarende giver en følelsesmæssig feedback og derved styrker elevens tillid og nærvær til hesten eller ponyen.

Når kontakten mellem elev og hest eller pony er etableret, arbejder vi intuitivt, med fokus på bl.a. zonen for nærmeste udvikling og en neuropædagogisk tilgang, gennem øvelser med hesten eller ponyen som det pædagogiske virkemiddel, der er medvirkende til at opøve kompetencer og værktøj til brug i elevens dagligdag.

Som udgangspunkt er pædagogisk skærmet ene og hold lektioner af 45 til 60 minutters varighed, der indeholder faste rutiner, der starter i stalden med strigling, opsadling, ridning eller jordarbejde og med afslutning i stalden.

Hold

Vi tilbyder pædagogisk skærmet rytterskole hold til børn mellem 3 og 12 år, holdene sammensættes så eleverne komplimenterer hinanden og ponyerne. 

For hold vægtes det sociale element højt, i samspil med øvelser og undervisning, vi opfordrer eleverne til at hjælpe hinanden, være samme om øvelserne osv. for at styrke sammenholdet og følelsen af samhørighed med både ponyer og andre børn

Deltagelse på et pædagogisk skærmet rytterskolehold, starter ofte med ene sessioner i forløb af 4 til 6 lektioner og først derefter opstartes et holdforløb.

Ene-lektioner

Både børn og voksne kan have stort udbytte af pædagogisk skærmet ridning,

Ene-lektioner kan både være indgangen til rytterskole hold, men kan også vælges som primærundervisningen form i et længere forløb

Ene-lektioner som indgang til rytterskole hold er en stor fordel for den enkelte elev, der opøver kompetencer, tillid og ro i forhold til ponyen inden opstart på rytterskole hold.

Som fast tilbud, giver ene-lektioner eleven et frirum, som kan være medvirkende til at skabe et “helle” i hverdagen. Det er den enkeltes udfordringer og individuelle behov der vægtes i forhold til pædagogisk skærmet ridning.

Fritidstilbud

Pædagogisk skærmet rytterskole er et fritidstilbud, til børn, unge og voksne, der gerne vil gå til ridningen, og har brug for en pædagogiske tilgang til indlæring og et roligt og anerkendende pædagogisk miljø.

Egen pony må gerne deltage

Har du din egen pony eller hest er du velkommen til at deltage med den, forudsat at din hest eller pony er vaccineret og ansvarsforsikret, samt selvfølgelig sød og omgængelig.

Målgruppe

Målgruppen for Pædagogisk skærmet rytterskole ene og hold undervisning er mangfoldig og udvikler sig konstant i takt med at vores samfund ændrer sig. Børn, unge og voksne med generelle indlæringsvanskeligheder, sociale, sansemotoriske, psykiske, fysiske/motoriske og følelsesmæssige udfordringer har særlig gavn af hesten og dens bevægelser. 

Elever med udfordringer som fx. Adhd, autisme, Asperger, Add

Har brug for at få styrket selvværd og selvtillids problematikker

Har angst, skolevægring, socialangst

Er stresset, ved CPTSD og traume

Begyndende spiseforstyrrelser

Er blinde eller svagt seende

Er hørehæmmede

Elever der har brug for mere tid og et pædagogisk læringmiljø for at kunne nyde en fritidsinteresse.

Sikkerhed

Alle elever skal bære en VG1 eller EN1384/2017 godkendt ride hjelm og bruge denne ved omgang med hestene. Det er en god ide at have et par ridestøvler eller gummistøvler med en lille hæl, der må ikke rides i gummisko eller støvler med snørebånd. Vi har ridehjelme til rådighed, hvis man ønsker at låne, men en godkendt og vel tilpasset cykelhjelm kan benyttes indtil en godkendt ridehjelm der er korrekt tilpasset den enkelte erhverves.

Vi anbefaler at eleven tegner en ulykkesforsikring

Stævner for sjov

Vi afholder små stævner, der er afpasset efter elevernes niveau, samt ridelejr og specielle træningsdage med fx. horsemannship, mounted games, ponygames, western ridning osv. Vi stiller strigler til rådighed som skal benyttes når der skal strigles før og evt. efter ridning

Trækker

Det er som udgangspunkt forældre eller omsorgspersoner der trækker ponyen og hestene, hvis det skønnes nødvendigt.

Økonomi

Pædagogisk ridning kategoriseres som et skærmet pædagogisk fritidstilbud og du kan søge økonomisk dækning af merudgiften. Tag en snak med din hjemkommune for evt. uddybning.

Sikkerheds kursus

Obligatorisk sikkerheds kursus for både børn og forældre (omsorgspersoner), afholdes med jævne mellemrum for nye elever og forældre (omsorgspersoner) og altid ved opstart efter sommerferien pris kr. 100.- pr person inkl. kaffe/the samt saftevand.

Scroll to Top