Hvorfor Rideterapi

Ride og Hippoterapi er en terapiform der bygger på samspil mellem menneske og dyr, hvor arbejdet og samværet med hesten eller ponyen, samt samtaleterapi med behandleren indgår som et hele.

Rideterapi og hippoterapi bygge på special kompenserende pædagogik og træning i samarbejde med en terapeutisk tilgang til det hele menneske.

Målet med rideterapi og hippoterap er ikke nødvendigvis at ride, men at bruge samværet med dyrene til at træne og udvikle kognitive, sociale og emotionelle, motoriske færdigheder samt opøve strategier for en bedre funktioneret hverdag.

Hestene og ponyerne er special trænede, med hestevelfærd i højsædet, tillid mellem hest og menneske samt uden tvangsmidler af nogen art.

Rideterapi  og hippoterapi er et behandlings og terapi forløb i samråd med familien og klienten selv samt evt. pædagoger og lærer.

Et terapi forløb er individuelt og bliver tilrettelagt med focus på den enkeltes situation, ønsker og muligheder.

Der er mulighed for både enkelt og hold undervisning

Målgruppen for rideterapi og hippoterapi er mangfoldig og udvikler sig konstant, i takt med at vores samfund ændre sig, både børn, unge og voksne med flg. problematikker har erfaringmæssigt stor glæde og gavn af enten Ride- eller Hippoterapi

Problematikker som fx. adhd, autisme, asberger, add

Indlæringsvanskeligheder

Sociale ubalancer

PTSD

Motorik og balance problematikker

Selvværd og selvtillids problematikker

Angst

Depressioner

Sociale fobier

Spiseforstyrelser

Blinde og svagt seende

Hørehæmmede

Traumer

Misbrugsproblematikker

Hjemvendte Soldater

og meget mere

Vestsjællands Rideterapi ansætter kun registered Rideterapeuter og Ridepædagoger. Der alle har både voksen og børne pædagogisk uddannelse og mange års erfaring inden for området –

SAB Logo

For at være SAB registreret Rideterapeut skal du have min 500 timer grunduddannelse her af kan tages op til 340 timers selvstudie samt skal du have 50 timer psykologi og 10 timer klinik vejledning.

Scroll to Top