Pædagogisk Skærmet Rytterskole for børn

Er du mellem 3 og 12 år gammel kan vi tilbyde dig at gå på pædagogisk skærmet rytterskole med 2 eller 4 elever pr. hold

Ved rytterskole hold kan vi både have faste hold tider og sammensætte holdene løbende, men altid med fokus på at I komplimentere hinanden og ponyerne. 

I pædagogisk skærmet ridning indgår øvelser, der motiverer til kontakt med ponyen, som tilsvarende giver en følelsesmæssig feedback og derved styrker elevens tillid og nærvær til hesten eller ponyen.

Når kontakten mellem  elev og pony er etableret, arbejder vi intuitivt, med fokus på bl.a. zonen for nærmeste udvikling og en neuropædagogisk tilgang gennem øvelser med ponyen som det pædagogiske virkemiddel, der er medvirkende til at opøve kompetancer og værktøj til brug i elevens dagligdag.

Som udgangspunkt er pædagogisk skærmet hold lektioner af 45 til 60 minutters varighed, der indeholder faste rutiner, der starter i stalden med strigling af pony, opsadling, ridning eller jordarbejde og med afslutning i stalden.

For hold vægtes det sociale element højt, vi opfordre eleverne til at hjælpe hinanden, være samme om øvelserne osv. for at styrke sammenholdet og følelsen af samhørighed med både ponyer og andre børn

Deltagelse på et pædagogisk skærmet rytterskole hold, starter ofte med ene sessioner i forløb af 4 til 6 gange og først derefter kan et holdforløb opstartes.

Pædagogisk skærmet rytterskole er et fritidstilbud, til børn, der gerne vil gå til ridningen, og har brug for pædagogiske tilgang til indlæring og et roligt og anerkendende pædagogisk miljø.

Egen pony må gerne deltage

Har du din egen pony er du velkommen til at medbringe den, forudsat at den er vacc. og ansvarsforsikret, samt selvfølgelig sød og omgængelig.

Målgruppe

Målgruppen for Pædagogisk skærmet rytterskole ene og hold undervisning er mangfoldig og udvikler sig konstant i takt med at vores samfund ændre sig. Børn med generelle indlæringsvanskeligheder, sociale, sansemotoriske, psykiske, fysiske/motoriske og følelsesmæssige udfordringer har særlig gavn af hesten og dens bevægelser. 

Elever med udfordringer som fx. adhd, autisme, asperger, add

Har brug for at få styrket selvværd og selvtillids problematikker

Har angst, skolevægring, socialangst

Er stresset, ved CPTSD og traume

Begyndende spiseforstyrrelser

Er blinde eller svagt seende

Er hørehæmmede

Elever der har brug for mere tid og et pædagogisk læringsmiljø for at kunne nyde en fritidsinteresse.

Sikkerhed

Alle klienter skal bære en VG1 eller EN1384/2017 godkendt ride hjelm  og bruge denne ved omgang med hestene. Det er en god ide at have et par ridestøvler eller gummistøvler med en lille hæl, der må ikke rides i gummisko eller støvler med snørebånd. Vi har ride hjelme til rådighed, hvis man ønsker at låne, men en godkendt og veltilpasset cykelhjelm kan benyttest.

Vi anbefaler at eleven tegner en ulykkesforsikring

Stævner for sjov

Vi afholder små stævner, der er afpasset efter elevernes niveau, samt ridelejr og specielle træningsdage med fx. horsemanship, mounted games, ponygames, western ridning osv

Vi stiller strigler til rådighed som skal benyttes når der skal strigles før og efter ridning.

Trækker

Det er som udgangspunkt forældre eller omsorgspersoner der trækker ponyen, hvis det skønnes nødvendigt.

Økonomi

Rideterapi og pædagogisk skærmet ridning er skærmet pædagogisk fritidstilbud og du kan søge økonomisk dækning af merudgiften eller I kan vælge selv at betale.

Sikkerheds kursus

Obligatorisk sikkerhedskursus for både børn og forældre, afholdes jævnligt. for nye forældre og altid ved opstart efter sommerferien  pris kr. 100.- per person incl. kaffe/the samt saftevand

Scroll to Top